Uvjeti Korištenja

Datum primjene: 01.06.2022.

Definicije

Emuzičar
EMUZIČAR, obrt za promidžbu i izvođačku umjetnost, vl. Tomislav Vedrina,
Vlaška ulica 72B, 10000 Zagreb, Hrvatska, EU
e-mail: info@emuzicar.com
OIB: 22850287379
Matični broj: 98425820
Tel: +385 98 992 8412
IBAN: HR9824070001100256485, OTP banka Hrvatska d.d.

Kupac
Kupac je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te koja prihvaća opće uvjete poslovanja Emuzičara (Opći uvjeti).

Prihvaćanje Uvjeta korištenja kupac potvrđuje narudžbom usluga putem elektroničke (internet) trgovine. Korištenje Emuzičar usluga odobrava se isključivo punoljetnim osobama dok je sadržaj web stranice emuzicar.com javno dostupan.

Korištenjem web stranice emuzicar.com podrazumijeva se da Korisnik prihvaća sve aktualne Uvjete korištenja.

Zaštita intelektualnog vlasništva
Svi materijali koji se nalaze na ovoj web stranici emuzicar.com intelektualno su vlasništvo Emuzičara te se mogu koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

Opći uvjeti
Ovi Opći uvjeti dostupni su kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

Općim uvjetima uređuju se odnosi između kupca i prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda i usluga, cijene proizvoda i usluga, uvjete i načine plaćanja, odgovornost za nedostatke, prava kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete dostave proizvoda i usluga, i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem elektroničke trgovine.

Opći uvjeti poslovanja čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između prodavatelja i kupca ovim putem.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za registraciju.

Emuzičar je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe za prethodnom obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta i druge podatke vezane uz ovu internet stranicu. Izmijenjeni sadržaj Općih uvjeta stupa na snagu nakon objave na ovoj Internet stranici.

Uvjeti kupnje
Ovi uvjeti kupnje sastavljeni su sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini (Narodne novine broj 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/144, 110/15, 14/19 ) i Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), te predstavljaju prethodnu obavijest sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14 , 110/15, 14/19).
Online trgovina www.emuzicar.com vlasništvo je Emuzičara.

Cijene
Cijene izražene u našoj online trgovini izražene su bez PDV-a jer su Emuzičar usluge oslobođene PDV-a temeljem članka 90. te članka 17. točke 1 Zakona o PDV-u.


Mogućnosti plaćanja
Kreditne kartice: Visa, Mastercard, American Express, Diners i Discover kartice putem online trgovine. Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u Stripe platni formular. Ne pohranjujemo podatke vaših kreditnih kartica.
Izjavu o privatnosti Stripe možete pročitati na linku - https://stripe.com/en-hr/privacy
PayPal - čiju Izjavu o privatnosti možete pročitati na linku - https://www.paypal.io/webapps/mpp/ua/privacy-full

Narudžbe i postupak kupnje
Postupak kupnje započinje narudžbom usluga putem elektronskog obrasca narudžbe. Nakon odabira svih željenih proizvoda i usluga te nakon dostavljanja svih traženih podataka nužnih za komunikaciju, prodaju i dostavu, klikom na potvrdu narudžbe Kupac potvrđuje narudžbu.
Proizvodi i usluge se smatraju naručenim i ugovor sklopljen kada kupac plati ili potvrdi prihvat navedene ponude.

Odricanje odgovornosti
Proizvodi i usluge Emuzičar su informativnog i edukativnog karaktera sa izuzetkom agencijskih usluga koje podrazumijevaju rad sa online alatima direktno u korist korisnika ili posredovanje. Emuzičar ne garantira niti može procijeniti mogućnost korisnika za postizanje rezultata i sticanje novčane dobiti korištenjem navedenih informacija, alata i strategija.
Ono što možemo garantirati je zadovoljstvo sa prijenosom provjerenih informacija te potpunu transparentnost u komunikaciji. Emuzičar ne nudi pravno, porezno, zdravstveno ili druge profesionalno savjetovanje koje podrazumijeva stručnu osposobljenost koju ne posjeduju zaposlenici Emuzičara.
Sve eventualne vrijednosti na koje se referira Emuzičar služe kao primjeri ili su preneseni od provjerenih izvora informacija i ne predstavljaju prosječne ili apsolutne vrijednosti prihoda niti se mogu interpretirati kao garancija budućih rezultata.
Sve svoje korisnike molimo da za sva pitanja vezana uz teme financija, poreza i prava konzultiraju adekvatnog profesionalnog pružatelja tih usluga ili nadležne institucije. Korisnik je sam odgovoran za odluke, provođenje tih odluka i krajnjih rezultata korištenja Emuzičar usluga.

Povrati robe i otkazivanje usluga
Povrati fizičkih proizvoda
Povrat fizičkih proizvoda odvija kako je propisano Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Pretplate, Probno korištenje i Digitalni proizvodi
Svaki Kupac ima pravo na povrat novca samo jednom za svaki različiti proizvod iz kataloga ili popisa usluga. Ponovljeni povrati neće se uvažavati.

Emuzičar zadržava pravu preispitati razloge za traženi povrat novca i pri tome se koristiti podacima o korištenju materijala uključenih u pretplatu kao i izjavu Kupca sa objašnjenjem s razlogom otkazivanja pretplate.

Ne korištenje usluga ne predstavlja valjani razlog za povrat novca.

Pretplata na Emuzičar usluge biti će produljivanja na bazi mjesec dana (ili godinu dana za godišnju pretplatu) do trenutka prekida pretplate od strane Kupca ili Emuzičara.

Za plaćanje Emuzičar usluga potrebna je internet veza, važeće sredstvo online plaćanja te unos ispravnih osobnih podataka.

Mjesečna pretplata biti će naplaćena svaki mjesec u kojemu je pretplata aktivna na navedeno sredstvo plaćanja. Ako želite otkazati Vašu pretplatu trebate to učiniti u toku tekućeg mjeseca, prije datuma naplate sljedećeg mjeseca kako se sljedeći mjesec pretplate ne bi naplatio.

Probna pretplata: Vaša pretplata može početi sa periodom probnog korištenja. Ovaj period može trajati do 30 dana ili više ako je tako navedeno na prodajnoj web stranici. Emuzičar zadržava pravo restrikcije na kombiniranje probne pretplate sa drugim proizvodima i uslugama.

Mjesečna pretplata: za povrat sredstava za mjesečnu pretplatu tolerira se rok od 30 dana od datuma kupnje. Svi zahtjevi poslani nakon toga datuma neće biti obrađeni. Ako nakon 30 dana korištenja Kupac otkaže pretplatu, biti će mu naplaćen tekući mjesec.

Godišnja pretplata: za povrat sredstava za godišnju pretplatu tolerira se rok od 30 dana od datuma kupnje. Svi zahtjevi poslani nakon toga datuma biti će obrađeni sukladno sa vremenom korištenja usluge prije predavanja zahtjeva za povrat sredstava. Primjer: Ako je godišnja pretplata kupljena u siječnju ove godine, a kupac odluči otkazati pretplatu i traži povrat novca 6 mjeseci kasnije, visina povrata može iznositi 50% inicijalne cijene.

Grupni treninzi: Za povrat sredstava za grupne treninge tolerira se rok od 14 dana od početka treninga. Nakon 2 tjedna praćenja kurikuluma, povrat sredstava nije moguć. Emuzičar zadržava pravo odbiti zahtjev za povrat sredstava.

Uvjeti produljenja pretplate
Korisnici pretplate biti će obavješteni o datumu isteku probnog korištenja pretplate. Nakon tog roka izvršiti će se prva naplata pretplate. Za otkazivanje pretplate nakon navedenog roka obratiti se našoj podršci na podrska@emuzicar.com.

Godišnji pretplatnici biti će obavješteni o isteku probnog roka i o mogućnosti produljenja pretplate. Ako pretplatnik ne otkaže pretplatu i ne naznači da želi plaćati novu godišnju pretplatu, račun biti će prebačen u mjesečni mod pretplate i naplatiti će se sljedećih mjesec dana.

Događaji uživo
Emuzičar zadržava pravo izmjene programa, vremena i popisa govornika, predavača i slično u bilo kojem trenutku.
Povrat sredstava za ulaznice tolerirati će se unutar 30 dana. Kasniji zahtjevi za povrat sredstava biti će odbijeni. Neiskorištene ulaznice ne mogu se koristiti za druga događaje u organizaciji Emuzičara.

KUPCI ULAZNICA NE SMIJU KUPLJENE ULAZNICE PREPRODAVATI, DIJELITI ILI PRENOSITI NA DRUGE OSOBE BEZ PRETHODNOG ODOBRENJA OD STRANE Emuzičara.

Prijenos ulaznica
Prijenos ulaznica na druge osobe nije moguć manje od 30 dana prije događanja. Kupcu će se, u tome slučaju, naplatiti trošak prijenosa.

Preprodaja ulaznica
Za mogućnost preprodaje ulaznica obratite se na email adresu podrska@emuzicar.com

Livestream prijenosi
Povrat novca za Livestream prijenose biti će izvršen samo u slučaju tehničkih smetnji na strani organizatora prijenosa koji su onemogućili održavanje događanja.
Emuzičar nije odgovoran na tehničke probleme sa strane Kupca tj. gledatelja Livestreama, uključujući sporu internetsku vezu, probleme sa softverom u hardverom korištenim za praćenje Livestreama.
U slučaju otkrivanja pokušaja napada ili onesposobljavanja naših Servisa, uključujući Emuzičar Livestreamove, biti će poduzete sve mjere da se identificira i u okviru zakona sankcionira osoba koja je provela navedene napade. U ovome slučaju povrat novca za praćenje Livestreama neće biti odobren.

Rješavanje sporova
Eventualne sporove prodavatelj i kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem. Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove na području EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti preko internet stranice:
www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfmevent=main.home.chooseLanguage

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 25 službenih jezika EU.

Izmjene Općih uvjeta
Emuzičar pridržava pravo izmjene Općih uvjeta, kao i bilo koje izmjene internet stranice, njezine strukture, usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti kupca. Izmijenjeni uvjeti stupaju na snagu u trenutku objave na stranici.

Društvene mreže, Grupe i komentari na web stranici.
Želimo da se korisnici naših proizvoda i usluga osjećaju sigurno, prihvaćeno i poštovano dok koriste naše usluge. Iz tog razloga smo sastavili popis pravila ponašanja.

Molimo da ih se pridržavate, da uvažavate različitosti unutar zajednice Emuzičara i naravno surađujete kako bi cijela zajednica imala koristi od te suradnje i dijeljenja informacija.

Zadržavamo pravo sve korisnike koji se neće pridržavati ovih pravila isključiti iz Facebook Grupe, zabraniti im komentiranje na web stranici ili isključiti iz bilo koje druge platforme koju zajednica koristi.


Muzičari svih razina kod nas su dobrodošli. Od početnika do etabliranih i iskusnih muzičara.


Ne budite nepristojni prema drugim muzičarima i ne pretjerano vulgarni. Komentari sa neprihvatljivom količinom vulgarizama, napadi na druge muzičare ili cyber bullying strogo su zabranjeni i ti će komentari biti uklonjeni ili će autori komentara biti pristojno zamoljeni da komentar promjene.


Zabranjena je promocija glazbe, projekata, proizvoda i usluga pojedinih korisnika ili javno pozivanje drugih muzičara da se pridruže drugim Grupama ili zajednicama. Ne prihvaćajte upitne i neopravdane pozive za komunikaciju od strane bilo koga u Grupi. U slučaju prijave nekog korisnika našim administratorima razmotriti će se mogućnost udaljavanja korisnika iz Grupe. Muzičari u Grupi su vaši kolege, a ne vaši slušatelji.


Nije dopušteno objavljivanje sadržaja kojim se sakupljaju osobni podaci od drugih članova (email ili drugo). Ako želite pokazati što radite, pokažite grupi sadržaj koji se krije iza “opt-ina”.


Poštujte povjerljivost sadržaja u Grupi
Sadržaj objavljen u Grupi ne smije se sakupljati, upotrebljavati u druge komercijalne i promotivne svrhe ili dijeliti izvan grupe. Svaki član Grupe ima pravo na svoju privatnost i osjećati se sigurno i slobodno u dijeljenju svojih iskustava, problema, korisnih informacija za ostatak grupe i slično.


Držite se teme
Zadržavamo pravo ukloniti objave koje ne doprinose razgovoru o temama koje Grupa pokriva.


Udruživanje
Pristup Grupi ne garantira da Emuzičar podržava proizvode i usluge članova. Molimo da prije udruživanja sa drugim članovima grupe (u muzičkim ili drugim pothvatima) provjerite s kime imate posla – ne pretpostavljajte a se svakom članu može vjerovati. Ako želite pomoć sa sadržajem i znanjima koje implementiraju članovi grupe obratite se Administratoru Grupe.


Prijavljujte objave koje krše pravila ponašanja
U trenutku kada je količina sadržaja i objava u Grupi tolika da je teško pratiti sve nove objave, naši Administratori vjerojatno neće biti u mogućnosti vidjeti sve prekršaje pravila ponašanja. Molimo da prijavite sve postove za koje smatrate da krše pravila da ih možemo analizirati i poduzeti adekvatne korake.


Kršenje pravila
Nakon 3 upozorenja na kršenje pravila ponašanja prekršitelj će biti udaljen iz Grupe na 7 dana. Nakon tog vremena Korisnik se može ponovno pridružiti Grupi, ali na probni rok od 30 dana. Ako u tom vremenu zabilježimo barem jedan novi prekršaj, Korisnik će biti nepovratno udaljen iz Grupe.

Prigovori potrošača
Sve eventualne prigovore molimo uputite pisanim putem ili putem elektroničke pošte na adresu podrska@emuzicar.com

Na sve Vaše primjedbe ili upite odgovorit ćemo unutar 48 sati.

>