Privatnost podataka

Datum primjene: 01.06.2022.

 

U Emuzičar zaštitu osobnih podataka naših korisnika shvaćamo vrlo ozbiljno. Ova Izjava se odnosi na našu web stranicu emuzicar.com i ostale usluge koje pružamo (u daljnjem tekstu „Servisi“). Izjava o privatnosti se odnosi na osobne podatke i općenite podatke koje prikupljamo od Vas dok koristite Servise. 

Obrađujemo samo osobne podatke u skladu s odgovarajućim odredbama zaštite privatnosti u Europskoj uniji i izvan nje.

Prikupljene podatke koristimo u svrhu poboljšanja naših usluga i Servisa. Korištenjem Servisa, svaki korisnik odobrava prikupljanje i obradu podataka u skladu s ovom Izjavom. Ako nije drugačije navedeno u ovoj Izjavi, pojmovi koji se koriste u Izjavi o privatnosti imaju ista značenja kao i u našim Uvjetima korištenja, kojima je moguće pristupiti na www.emuzicar.com

 

Definicije:

Servisi

 • Servisi se odnose na www.emuzicar.com web stranicu i usluge koje nudi Emuzičar preko navedene web stranice.

Osobni podaci

 • Osobni podaci odnose se na osobe čiji se identitet može prikazati navedenim podacima.

Podaci o korištenju usluga

 • Podaci o korištenju usluga prikupljeni korištenjem Servisa ili kroz samu infrastrukturu Servisa (npr. Vrijeme provedeno na web stranici).

Kolačići

 • Kolačići (“cookies”) su datoteke sa informacijama pohranjeni na Vašem računalu (stolno računalo ili mobilni uređaj).

Voditelj obrade

 • Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade

 • Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Ispitanik (Korisnik)

 • Fizička osoba čiji se podaci obrađuju.

 

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju

Prikupljamo nekoliko različitih tipova podataka kako bi unaprijedili naše Servise.

Tipovi podataka

Osobni podaci

Dok koristite naše Servise, moguće je da ćemo Vas zatražiti određene osobne podatke u svrhu identifikacije Vas kao korisnika i u svrhu komunikacije (“Osobni podaci”). Ti podaci uključuju:

 • Ime i Prezime
 • Email adresa
 • Broj telefona
 • Naziv tvrtke
 • Web stranica – URL
 • Adresa, Poštanski broj, Grad, Država
 • Osobni podaci koje upisujete u interakciji sa web stranicom, elektronskom poštom (emailom), telefonski i drugo.
 • Bankovni račun, odnosno podaci o sredstvu plaćanja
 • Podaci o Vašem korištenju web stranice
 • Tehnički podaci poput IP adrese, korisnički podaci, podaci o internetskom pregledniku, vremenske zone i drugi podaci o uređajima i softveru kojim pristupate web stranici
 • Postavke vezane uz komunikaciju i marketing

 

Kolačići i Osobni podaci

Vaši Osobni podaci mogu biti korišteni za komunikaciju putem emaila, u marketinške ili promotivne svrhe i druge svrhe od Vašeg interesa. U svakom trenutku možete odabrati promjenu postavki komunikacije i/ili prekid daljnje komunikacije preko poveznice ili uputa koje sadrži svaka naša službena email komunikacija.

Emuzicar.com koristi kolačiće i slične metode praćenja (eng. tracking) aktivnost na našim Servisima i sadrže određene informacije.

Druge metode praćenja mogu uključivati “beacons”, “tags” i “scripts”.

Možete u svakome trenutku vašem internet pregledniku zabraniti pohranu kolačića, ali postoji mogućnost da će Vam to onemogućiti pristupu određenim dijelovima web strance.

 

Korištenje podataka

Emuzičar koristi prikupljene podatke u sljedeće svrhe:

 • Održavanje naših Servisa
 • Za obavještavanje o promjenama u našim Servisima
 • U svrhu stvaranja interaktivnog sadržaja
 • Za korisničku podršku
 • Za prikupljanje i analizu podataka ključnih za unaprjeđenje naših Servisa
 • Nadzor nad korištenjem naših Servisa
 • Za otkrivanje i otklanjanje tehničkih problema na Servisima
 • Za obavještavanje o novostima, posebnim ponudama i općenitim informacijama o uslugama i događanjima koje nudimo, a koje su slične uslugama i događanjima za koje je korisnik izrazio interes, osim ako korisnik nije pristao na primanje komunikacije od Emuzičar ili je povukao svoju privolu.

Pravne osnove za obradu podataka prema GDPR-u (General Data Protection Regulation)

Obrada osobnih podataka zakonita je ako je ispunjeno barem jedno od sljedećeg:

 • Korisnik je dao privolu za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojima je ispitanik stranka, ili u slučaju radnji koje prethode sklapanju ugovora
 • Ispunjenje vaših pravnih obaveza
 • Zaštita ključnih interesa ispitanika ili druge osobe
 • Izvršavanje vaše službene ovlasti ili zbog javnog interesa
 • Drugi legitimni interesi, osim ako su interesi ispitanika jači (ova osnova ne vrijedi za tijela javne vlasti)

 

Pohrana podataka

Emuzičar zadržava Osobne podatke korisnika samo u vremenu naznačenom u skladu sa važećim propisima.

 

Prijenos podataka

Moguć je prijenos i pohrana Vaših podaci, uključujući Osobne podatke, na računalima izvan Republike Hrvatske i/ili izvan državne ovlasti.

Privolom pristajete na ovaj prijenos podataka.

Emuzičar poduzima potrebne korake da osigura privatnost i sigurnost Vaših podataka u skladu s ovom Izjavom o privatnosti i niti jedan Prijenos podataka u druge države neće biti dopušten bez garancije od strane koja vrši pohranu podataka da se sa podacima postupa anonimno i na siguran način.

 

Otkrivanje Podataka

Poslovne transakcije

U slučaju da se Emuzičar poslovno i/ili pravno spaja sa drugom pravnom osobom. Korisnici će biti obaviješteni o transferu osobnih podataka i o novoj Izjavu o privatnosti podataka. U bilo kojem trenu, Korisnik može zatražiti izmjenu ili brisanje Osobnih podataka iz baze.

Potrebe sudbene vlasti

U određenim okolnostima, Emuzičar može biti primoran Osobne podatke Korisnika otkriti organima sudbene vlasti ili državnim istražnim tijelima uz predočenje valjanih dokumenata koji tu potrebu dokazuju.

Pravna zaštita

Emuzičar može Osobne podatke Korisnika koristiti u slučaju:

 • Potrebe pravne zaštite Emuzičara
 • Potrebe za sprječavanje nelegalnih radnji od strane Korisnika
 • Potrebe pravne zaštite Korisnika

 

Zaštita podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzimamo sljedeće mjere:

 • Osobni podaci nikada neće biti spremljeni na osobnim računalima zaposlenika ili suradnika.
 • Svi Osobni podaci biti će pohranjeni na cloud servisima zaštićeni adekvatnom enkripcijom, poput usluge Google Drive.
 • U slučaju potrebe za fizički prijenos podataka, biti će pohranjeni na kriptirani uređaj koji se tada ne smije povezivati sa osobnim računalima zaposlenika ili suradnika.

Svjesni smo kako niti jedna metoda prijenosa podataka putem internet ili fizički na uređajima za pohranu podataka nije 100% sigurna i iz tog razloga je prioritet odabir prikladnog načina prijenosa i tehnološke zaštite podataka za tu namjenu.

 

Vaša osnovna prava u pogledu zaštite podataka

 • Pravo pristupa, izmjene i brisanja podataka o korisniku. Korisnici svojim podacima mogu pristupiti preko korisničkog sučelja. U slučaju nemogućnosti pristupa Vašim podacima, obratite nam se za pomoć.
 • Pravo na ispravak podataka. Korisnik ima pravo zatražiti izmjenu podataka.
 • Pravo prigovora. Korisnik ima pravo prigovora na obradu Osobnih podataka.
 • Pravo zabrane obrade podataka.
 • Pravo na mobilnost. Korisnik ima pravo zatražiti kopiju osobnih podataka koja će mu biti isporučena u prikladnom formatu.
 • Pravo povlačenja privole. Emuzičar zadržava pravo provjere identiteta prije izvršenja takvih zahtjeva.

Svaki Korisnik ima pravo žalbe nadležnom tijelu za zaštitu Osobnih podataka u slučaju da sumnja kako se sa njegovim podacima ne postupa zakonito. Za više informacije kontaktirajte AZOP (Agencija za Zaštitu Osobnih Podataka) u Hrvatskoj, te adekvatno tijelo u vlastitoj državi.

 

Pružatelji usluga

Emuzičar može zatražiti usluge trećih strana u svrhu izrade, održavanja naših Servisa (“Pružatelji usluga”) te obrade prikupljenih podataka.

Pružatelji usluga imaju pristup Osobnim podacima isključivo u kapacitetu nužnom za pružanje svoje usluge.

 

Analiza podataka

Emuzičar može koristiti različite Pružatelje usluga za praćenje i analizu podataka o korištenju naših Servisa.

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Googlea: https://policies.google.io/privacy?hl=en

 

Bihevioralni Remarketing

Emuzičar koristi alate Pružatelja usluga u svrhu online oglašavanja svojih proizvoda i usluga Korisniku nakon posjeta. Emuzičar i Pružatelji usluga koriste kolačiće u svrhu isporuke, analize i optimizacije oglasa prema podacima o Korisnikovom korištenju naših Servisa.

 • Google AdWordsGoogle AdWords remarketing usluge, u vlasništvu Google inc. Korisnik ima pravo ograničiti praćenje sustavu Google Analytics za Display oglase i prilagoditi oglase na Google Display Network ads pristupom postavkama Google Ads na stranici: http://www.google.io/settings/ads

Google također preporuča instalaciju dodatka za vaš preglednik Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.io/dlpage/gaoptout. Za više informacije pogledajte Izjavu o zaštiti podataka objavljenu od strane Googlea: https://policies.google.io/privacy?hl=en

Korisnik ima pravo ograničiti mogućnosti oglašavanja na Facebooku. Upute na linku: https://www.facebook.io/help/568137493302217

Korisnik ima pravo ograničiti mogućnosti oglašavanja na Facebooku putem European Interactive Digital Advertising Alliance u Europi http://www.youronlinechoices.eu/, ili putem postavki na svom mobilnom uređaju.

 

Poveznice prema drugim web stranicama

Naši Servisi i sadržaj na njima može sadržavati poveznice prema drugim web stranicama koje nisu u našem vlasništvu. Klikom na takvu poveznicu Korisnik je preusmjeren na navedenu web stranicu. Preporučujemo da Korisnik prije korištenja obrati pažnju i na Izjavu o privatnosti (Privacy policy) svih web stranica koje koristi.

Emuzičar nije odgovoran za sadržaj, privatnost podataka i prakse trećih strana čije web stranice posjećuju i naši Korisnici.

 

Zaštita djece

Iako je sadržaj web stranice emuzicar.com javno dostupan bez dobnih ograničenja naši Servisi nisu namijenjeni osobama mlađim od 18 godina (djeci).

Svjesno ne prikupljamo podatke o osobama mlađim od 18 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik maloljetne osobe i imate saznanja da je maloljetna osoba kod nas pohranila svoje podatke molimo da nas kontaktirate. U slučaju da otkrijemo podatke maloljetne osobe ostavljene bez pristanka roditelja ili skrbnika, ti podaci će biti uklonjeni iz baze podataka.

 

Izmjene Izjave o privatnosti

Emuzičar zadržava pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku i obvezuje se Korisnike o tim izmjenama obavijestiti prije stupanja na snagu mogućem roku putem emaila ili drugih prikladnih kanala.

Sve promjene Izjave o privatnosti stupaju na snagu u trenutku objave na ovoj web stranici.

 

Prigovori 

Sve eventualne prigovore molimo uputite pisanim putem ili putem elektroničke pošte na adresu support@emuzicar.com

Na sve Vaše primjedbe ili upite odgovorit ćemo unutar 48 sati.

>