JEDINI SERVIS ZA MUZIČARE

KOJI SE STVARNO BAVI MARKETINGOM

JEDINI SERVIS
ZA MUZIČARE
KOJI SE STVARNO BAVI MARKETINGOM


KOJE SU NAJVEĆE PREPREKE S KOJIMA SE SUSREĆEŠ U PROMOCIJI SVOJE MUZIKE?

Ispuni anketu i pomozi nama da bolje pomognemo tebi.

Ispuni anketu i pomozi nama da bolje pomognemo tebi.

KOLIKO MUZIČKIH PROJEKATA NE "USPIJE"?

Customers served! 1 % Muzičkih projekata ne uspije

Ovaj podatak je lako provjeriti postavljanjem jednostavnog pitanja Googleu

ALI TO VRIJEME JE PROŠLO!

FOKUS MUZIČARA OKREĆE SE PREMA FANOVIMA, JER FANOVI SU RAZLOG USPJEHA, A NE NUSPOJAVA

VIŠE NE POSTOJE PREPREKE ZA POVEZIVANJE I IZGRADNJU ODNOSA S PUBLIKOM

Imati plan za promociju svoje muzike više nije stvar izbora, a "Nadajmo Se Najboljem" nije strategija.

MONETIZACIJA TOG ODNOSA POSTAJE ODRŽIVI POSLOVNI MODEL

Tradicionalni izvori prihoda i tradicionalne metode promocije to ne omogućavaju, što je postalo bolno jasno tokom zadnje dvije godine.

>